Powrót

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta oraz Listy sprawdzające – nowe materiały informacyjne dotyczace dokonywania zakupów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowymi materiałami informacyjnymi, które pomogą Państwu prawidłowo przeprowadzić procedurę wyboru wykonawców w projektach realizowanych ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 oraz Listy sprawdzające - rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności zostały opracowane na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych, których przestrzeganie jest konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Materiały będą pomocne zarówno dla przedsiębiorstw, które podpisały już umowę o dofinansowanie, jak również dla podmiotów, które złożyły wniosek o dofinansowanie w zakończonym w maju 2018 r. IV naborze wniosków o dofinansowanie i rozpoczną realizację projektu (na własne ryzyko) przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego na adres: fkt@bgk.pl

Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000002

Listy sprawdzające - rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/news/1000004

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że pod linkiem

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/materialy-informacyjne-dla-realizujacych-projekt/

znajdą Państwo inne niezbędne informacje i materiały w zakresie prawidłowej realizacji i rozliczania projektu.