Powrót

Podlaskie z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) uruchamia środki unijne w ramach instrumentów zwrotnych w regionie

29 listopada Zarząd województwa podlaskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) umowę, na mocy której zostanie uruchomiony finansowy program wsparcia w formie instrumentów zwrotnych. Pula 266 mln zł trafi do beneficjentów w postaci wsparcia zwrotnego – kredytów, pożyczek i inwestycji kapitałowych.

Oferowane instrumenty finansowe mają w szczególności pomagać w tworzeniu nowych firm i promowaniu przedsiębiorczości m.in. poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów. Ponadto środki będą wykorzystane na promowanie i wspieranie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w infrastrukturze publicznej.

Łącznie na rozwój firm na Podlasiu przeznaczono 266 mln zł, w tym 226, 93 mln zł ze środków unijnych, 38,5  mln zł z budżetu państwa oraz 1,5 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych.

Umowa podpisywana przez BGK z samorządem województwa podlaskiego jest już piątą umową zawartą przez bank na utworzenie Funduszu Funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Podobne umowy zawarły z BGK już województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i  łódzkie.

BGK jako Menadżer Funduszu Funduszy będzie wybierał profesjonalnych Pośredników Finansowych w ramach poszczególnych produktów, którzy będą udzielać wsparcia MŚP, spółdzielniom mieszkaniowym, osobom bezrobotnym. Umowa zostanie zawarta na okres od listopada 2016 r. do grudnia 2023 r.