Powrót

"Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" - znamy już partnerów programu

Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcieJuż wkrótce studenci ostatniego roku studiów i absolwenci z województw małopolskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego będą mogli zaciągać niskooprocentowane pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Bank Gospodarstwa Krajowego działając na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podpisał dzisiaj umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą udzielać pożyczek w ramach Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". Są to: Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Celem Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla powstawania nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Pożyczki udzielane będą na podjęcie działalności gospodarczej przez poszukujących pracy absolwentów szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu oraz studentów ostatniego roku studiów wyższych.

Realizacja Programu przewidziana jest w dwóch etapach. Pula środków przeznaczona na realizację pierwszego etapu to 20,5 mln zł, co pozwoli na udzielenie ok. 350 pożyczek. W ramach pilotażu w proces oceny wniosków zostanie włączone środowisko akademickie. Od 2014 r. planowane jest sukcesywne objęcie Programem pozostałych województw.

- Zainteresowanie Programem jest bardzo duże, dlatego też wspólnie z pośrednikami dokładamy wszelkich starań, by pożyczkobiorcy mogli składać wnioski w najbliższych tygodniach. Jest to dla nas niezwykle ważne przedsięwzięcie, które w realny sposób przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy - powiedział Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu BGK

Pośrednicy finansowi będą udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach:

  • maksymalna wysokość pożyczki na rozpoczęcie działalności: 60 tys. zł,
  • okres spłaty do 7 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do roku,
  • oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli - aktualnie 0,69% w skali roku.

Nabór wniosków o pożyczki ruszy już w listopadzie. Podczas swoich wystąpień na konferencji przedstawiciele regionalnych funduszy i agencji rozwoju mówili, jak bardzo potrzebny jest to Program. Podkreślali również, że rozwiązanie w postaci pożyczek, a nie dotacji, jest dla młodych osób rozpoczynających działalność korzystniejsze, bo uczy odpowiedzialności i skłania do rozważnego podejmowania decyzji.

W uroczystości udział wzięli Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

- Cieszę się, że możemy pomóc młodym ludziom w tak konkretny sposób. Młodzi są bardzo przedsiębiorczy, mają nowe, świetne pomysły, a naszą rolą jest te pomysły wspierać. Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie ich potencjału - powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Program oferuje także dodatkowe wsparcie w postaci możliwości uzyskania uzupełniającej pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP), już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki na rozpoczęcie działalności. Wartość takiej pożyczki wynosić będzie do 20 tys. złotych, a po spełnieniu warunku utrzymania stanowiska utworzonego dla osoby bezrobotnej skierowanej przez PUP przez rok - pożyczkobiorca może wnioskować o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty kapitału pożyczki uzupełniającej.

 

Czytaj więcej