Powrót

Pierwsze trzy biznesy startują dzięki taniej pożyczce z programu rządowego

Wczoraj zostały podpisane pierwsze umowy w nowej edycji programu „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie". Pożyczkobiorcami są dwie osoby bezrobotne z Mazowsza oraz absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Pierwsze trzy umowy podpisano w województwie mazowieckim. Jedna z pożyczek zostanie przeznaczona na otwarcie biura pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości i udzielania kredytów w Józefosławiu. Kolejna pożyczka wesprze otwarcie lodziarni w Żyrardowie oraz w Skierniewicach, a ostatnia pozwoli na otwarcie punktu gastronomicznego w Sołtykowie. Każda z pożyczek wyniosła ok. 70 tys. zł.

W tej edycji rządowego programu studenci, absolwenci i bezrobotni w całej Polsce mogą otrzymać nawet 75 tysięcy zł pożyczki na założenie własnego biznesu. Ich oprocentowanie wynosi tylko 0,56 proc. w skali roku.

Pożyczki udzielane są przez instytucje, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich lista znajduje się na stronie www.wsparciewstarcie.bgk.pl.

O pożyczkę mogą się ubiegać:

  • osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy,
  • absolwenci szkół i uczelni w okresie 4 lat od ich ukończenia,
  • studenci ostatniego roku studiów.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są udzielane na następujących warunkach:

  • 75 tys. zł, czyli aktualnie maksymalna kwota pożyczki stanowiąca 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju,
  • preferencyjne oprocentowanie na poziomie ¼ stopy redyskonta weksli - aktualnie 0,56% w skali roku,
  • okres spłaty do 7 lat,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału do roku.

Na stronie www.wsparciewstarcie.bgk.pl przygotowany został kalkulator pozwalający wyliczyć wysokość raty.

Zainteresowani mogą uzyskać wsparcie w ubieganiu się o pożyczkę bezpośrednio w instytucjach przyjmujących dokumenty. Ci, którzy pożyczkę dostaną, otrzymają również bezpłatne doradztwo i szkolenia, w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania i prowadzenia księgowości.

Program umożliwia także uzyskanie uzupełniającej pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Warunkiem jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy i utrzymanie stanowiska przez 12 miesięcy. Dodatkowym bonusem dla pożyczkobiorcy - poza niskim oprocentowaniem - jest możliwość umorzenia pozostałej do spłaty części pożyczki. Maksymalna wysokość pożyczki uzupełniającej to 23 tys. zł. Pożyczkę na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej mogą otrzymać także przedsiębiorcy, niepubliczne szkoły i przedszkola oraz żłobki i kluby dziecięce.