Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego pomiędzy polskim producentem naczep, Wielton S.A., a firmą Binke z Mali w Afryce. Dla BGK jest to pierwsze wykorzystanie finansowania w tej formule na rynku afrykańskim. Wartość kontraktu to 890 000 euro, natomiast kwota finansowania to 718 000 euro. Środki zostały właśnie uruchomione.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.