Powrót

Pierwsza wspólna transakcja BGK i Polskich Inwestycji Rozwojowych

 

Spółka LOTOS Petrobaltic zawarła z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Pekao S.A. umowę dotyczącą finansowania zagospodarowania złoża B8 zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim. To pierwszy w Europie Środkowej projekt wydobywczy w formule project finance. Jego realizacja będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Blisko 1,8 mld złotych to ostateczna wartość nowego projektu, dzięki któremu zajmująca się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy i gazu spółka LOTOS Petrobaltic, zagospodaruje koncesję na bałtyckim złożu B8. Dotychczasowe prace nad rozwojem projektu B8 były finansowane ze środków własnych LOTOSU. Podpisane umowy przewidują, że inwestycja zostanie zrealizowana w formule project finance, przez powołaną w tym celu spółkę specjalnego przeznaczenia (Special Purpose Vehicle). Jej właścicielem będzie LOTOS Petrobaltic, który aportem wniesie do SPV koncesję oraz platformę wiertniczą. Spółka ta przeprowadzi pozostałe prace związane z zagospodarowaniem złoża B8, które obejmują między innymi przebudowę posiadanej platformy na centrum produkcyjne, przygotowanie infrastruktury podwodnej oraz wykonanie ostatnich przed rozpoczęciem eksploatacji odwiertów zatłaczających.

Potencjał wydobywczy złoża B8 szacowany jest na 3,5 mln ton ropy naftowej. Uruchomienie przemysłowej produkcji ze złoża B8 zaplanowano na koniec 2015 r. Planowana roczna produkcja wyniesie ok. 250 tys. ton.
- To bardzo ważna inwestycja, która wpisuje się w naszą strategię wspierania poszukiwań i wydobycia krajowego przez polskie firmy. Planowana roczna produkcja ze złoża B8 będzie stanowiła niemal jedną trzecią obecnej produkcji ropy w Polsce. Dzięki realizacji projektu, udział złóż bałtyckich w krajowej produkcji ropy wzrośnie dwukrotnie, do 33 proc. Większe wykorzystanie własnych źródeł poprawi bezpieczeństwo energetyczne kraju - powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Surowiec będzie dostarczany do rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku a produkowany równolegle gaz ziemny, do działającej już elektrociepłowni we Władysławowie. Inwestycja doskonale wpisuje się w strategię LOTOSU.
- Segment poszukiwań i wydobycia jest priorytetem strategii LOTOSU do 2015 roku oraz głównym kierunkiem rozwoju firmy do 2020 roku - podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. - W ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-15" głównym obszarem działań spółki LOTOS Petrobaltic jest właśnie Bałtyk. Bazując na dostępnych szacunkach geologicznych potencjalne zasoby koncesji spółki na tym akwenie wynoszą blisko 30 mln ton ropy naftowej. Cieszymy się i doceniamy fakt, że przy ich zagospodarowaniu pomogą nam Polskie Inwestycje Rozwojowe, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao S.A.
Dzięki zaangażowaniu środków PIR w kwocie 430 mln złotych możliwe stało się włączenie do projektu banków. Bank Pekao i Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansują łącznie 650 mln złotych.

 

- Projekt prowadzony przez LOTOS wspólnie z PIR to doskonały przykład realizacji zadania, do jakiego został powołany nasz fundusz. Dzięki zaawansowanej inżynierii finansowej udało się stworzyć dla banków warunki do udzielenia długoterminowych kredytów. W naszej części Europy nikt nie przeprowadził jeszcze tak złożonej i wielopoziomowej transakcji w sektorze wydobycia ropy. Chciałbym bardzo podziękować pięcioosobowemu zespołowi PIR, który w ciągu 10 miesięcy doprowadził do zamknięcia finansowego tego niezwykle złożonego projektu - mówi Mariusz Grendowicz, prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych.

 

- Jak zawsze oddajemy do dyspozycji kraju nasze kompetencje i siłę naszego kapitału. Po lotniskach, drogach, kolejach, wodociągach przyszła kolej na innowacyjną instalację do wydobycia ropy naftowej, projekt strategiczny dla polskiego sektora energii. Tym finansowaniem potwierdzamy z dumą naszą rolę lidera finansowego wspierającego rozwój kraju - powiedział Prezes Zarządu Banku Pekao S.A. Luigi Lovaglio.

Podpisane umowy to efekt realizacji postanowień porozumienia o współpracy, który LOTOS Petrobaltic i PIR zawarły 7 października ub.r. Był to pierwszy wstępnie zaakceptowany projekt PIR, który obecnie jako pierwsza inwestycja przechodzi do fazy realizacji. Podpisane porozumienie to efekt wzorowej współpracy spółek Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu.
- Jest to również przykład synergicznego działania dwóch filarów Programu Inwestycje Polskie, którymi są PIR i Bank Gospodarstwa Krajowego - dodaje Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Chcę pokreślić, że jako państwowy bank rozwoju łączymy misję wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju z finansowaniem inwestycji na zasadach w pełni rynkowych - powiedział prezes BGK.

Finasowanie wydobycia ropy ze złoża B8 jest przykładem doskonałej kooperacji pomiędzy stroną publiczną, a prywatnym partnerem, jakim jest Bank Pekao. Korzyści z tego projektu odczuje cała polska gospodarka. Poprawi się poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju a jednocześnie wzrośnie strategiczne znaczenie Grupy LOTOS.