Powrót

Pierwsza umowa w programie Inwestycje Polskie podpisana

Podpisanie umowy BGK z PKM22 maja podczas IX. Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla samorządów, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę w ramach programu Inwestycje Polskie. Przedmiotem umowy jest organizacja i gwarantowanie programu emisji obligacji w kwocie 170 mln PLN na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Środki przeznaczone będą na sfinansowanie budowy linii kolejowej łączącej Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy z centrum Gdańska.

Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) to największe i jedno z najważniejszych przedsięwzięć komunikacyjnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego, którego celem jest usprawnienie transportu kolejowego w całym regionie. BGK pełni w tym przedsięwzięciu rolę m.in. Agenta Emisji, Gwaranta, Agenta ds. Zabezpieczeń i Depozytariusza.

Zapowiedziany jesienią ubiegłego roku przez premiera Donalda Tuska program Inwestycje Polskie ma zapewnić utrzymanie w gospodarce dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o wydłużonym horyzoncie czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu długoterminowego finansowania oraz zaangażowania kapitałowego. Program ten w szczególności ma koncentrować się na rentownych projektach inwestycyjnych w obszarze infrastruktury transportowej, energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja), przemysłowej oraz telekomunikacyjnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego, obok spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., jest jednym z dwóch filarów programu, mających zapewnić finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

- W 2013 r. Fundusze własne BGK zwiększyły się z ok. 1,9 mld zł do ok. 6,5 mld zł w wyniku dokapitalizowania po sprzedaży akcji PKO BP S.A. Dzięki temu limit potencjalnego zaangażowania finansowego banku dla pojedynczego podmiotu lub grupy ze sobą powiązanych podmiotów wzrósł trzykrotnie z ok. 0,47 mld zł do ok. 1,5 mld zł. - powiedział Dariusz Daniluk, prezes zarządu BGK. Środki udostępnione w ramach zawartej dziś umowy finansować będą przedsięwzięcie, w którym BGK zapewnił „ostatnią złotówkę" niezbędną do zamknięcia tego ważnego dla regionu projektu. Już dziś widzimy, że takich projektów będzie więcej - mówił Daniluk.

Łączna wartość netto projektu to 940 mln PLN, z czego 550 mln PLN zostanie sfinansowane środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a pozostałą kwotę dostarczy BGK, poprzez program emisji obligacji oraz sponsor Projektu, województwo pomorskie. Struktura finansowania przewiduje emisję obligacji w podziale na dwie transze: inwestycyjną i obrotową. Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 14 lat. Kluczowym dokumentem, który zapewnia powodzenie transakcji, jest umowa wsparcia zawarta z województwem pomorskim. Województwo pomorskie, jako właściciel PKM oraz pomysłodawca całego przedsięwzięcia związanego z budową pierwszej od ponad trzydziestu lat linii kolejowej w Polsce, zapewni spółce środki, które wspólnie ze środkami z obligacji oraz dotacji unijnej pozwolą na bezpieczną realizację projektu.

- Pomorska Kolej Metropolitalna to epokowa inwestycja dla naszego województwa. Jej budowę można porównać do powstania Szybkiej Kolei Miejskiej w latach 50. ubiegłego wieku. Wówczas też była to wizjonerska inwestycja, która obecnie stanowi kręgosłup komunikacyjny całego Trójmiasta. Jestem przekonany, że podobnie w niedalekiej przyszłości nikt nie będzie sobie wyobrażał sprawnej komunikacji publicznej w naszym regionie bez Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - podkreślił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego
W ramach projektu „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej" wybudowana zostanie linia kolejowa o długości 17 km łącząca m.in. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy z centrum Gdańska. Dodatkowo Gdańsk po 70 latach odzyska bezpośrednie połączenie kolejowe z Kartuzami i Kościerzyną, zniszczone w wyniku II wojny światowej.

- W najbliższych latach Pomorska Kolej Metropolitalna zrewolucjonizuje transport publiczny w Trójmieście i na Kaszubach - mówi Krzysztof Rudziński, prezes PKM S.A. - Nie tylko bowiem połączy ona Gdańsk i Gdynię z lotniskiem w Rębiechowie, ale także pozwoli mieszkańcom wielu peryferyjnych dzielnic Trójmiasta szybciej dotrzeć do pracy i szkoły. Tysiące ludzi, codziennie stojących dziś w korkach, już za kilka lat będzie miało alternatywę w postaci szybkiego, bardziej ekonomicznego i ekologicznego transportu kolejowego. Jeżeli zamiast godziny spędzonej w korku i kolejnymi straconymi minutami na poszukiwanie miejsca do zaparkowania, mieszkańcy będą mieli możliwość pozostawienia auta na monitorowanym parkingu i dojazdu w niecałe pół godziny do Gdańska Głównego lub Gdyni Głównej, to jestem przekonany, że spora część kierowców skorzysta z naszej oferty. W Europie Zachodniej system „Park&Ride" jest dziś standardem obowiązującym w większości dużych metropolii. Chcemy, aby za kilka lat było tak również na Pomorzu - dodaje prezes Rudziński.

Pierwsze prace związane z budową PKM rozpoczną się już w maju br. i potrwają do połowy 2015 r.