Powrót

Pierwsza umowa pożyczki z dodatkowej puli 5,5 mln zł dla podmiotów ekonomii społecznej

 

  • 300 pożyczek o wartości przekraczającej 25 mln zł zaciągnęły spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe na rozwój swojej działalności w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  • Minister Pracy i Polityki Społecznej umożliwił przeznaczenie na pożyczki dodatkowych 5,5 mln zł, które trafią do co najmniej 50 organizacji.
  • Pośrednik finansowy TISE SA udzielił pierwszej pożyczki z nowej puli Fundacji Vlepvnet, zajmującej się sztuką w przestrzeni publicznej.

Program pożyczkowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi pierwszą w Polsce niedotacyjną formę wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które zainicjowało program, na początku przeznaczyło na pożyczki 25 mln zł. Dotychczas skorzystały z nich 253 podmioty z całego kraju zaciągając 314 pożyczek. Dzięki temu, że projekt polega na zwrocie otrzymanego wsparcia, z pożyczek będzie mogło skorzystać jeszcze co najmniej 50 przedsiębiorstw społecznych. Ministerstwo umożliwiło przekazanie na ten cel dodatkowych środków - 5,5 mln zł pochodzących ze spłat udzielonych wcześniej pożyczek.

- Pożyczki dla pomiotów ekonomii społecznej to jedyna tak korzystna oferta na rynku. Poprzez tanie finansowanie umożliwia rozwój spółdzielniom pracy, fundacjom oraz klubom sportowym i spółkom, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych - tłumaczy Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego. - Warunki są preferencyjne ze względu na prospołeczny charakter adresatów programu. Są nimi organizacje przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, zajmujące się m.in. rozwiązywaniem problemu długotrwałego bezrobocia. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł, z oprocentowaniem wynoszącym 0,88% w skali roku, które może zostać obniżone o połowę przy spełnieniu określonych warunków. Większość pożyczkobiorców korzysta właśnie z obniżonego oprocentowania - dodaje dyrektor Gajewska.

Organizacją programu pożyczkowego na zlecenie resortu pracy zajmuje się wyspecjalizowany w obsłudze projektów unijnych Bank Gospodarstwa Krajowego. Program pożyczkowy cieszy się dużą popularnością - w 12 województwach wyczerpana została pierwotna pula środków i konieczne było skorzystanie z dodatkowego kapitału pochodzącego ze spłat pożyczek. 12 maja 2015 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA) - pośrednik finansowy współpracujący z BGK - udzielił już pierwszej pożyczki z dodatkowej puli udostępnionej pod koniec kwietnia. Pożyczkobiorcą jest warszawska Fundacja Vlepvnet, zajmująca się promocją sztuki w przestrzeni publicznej, organizacją warsztatów dla młodzieży w zakresie nowych form graficznych oraz późniejszą sprzedażą prac artystycznych. Niewielka kwota pożyczki - 8 tysięcy złotych - pomoże fundacji kupić komputery potrzebne do projektowania graficznego, a tym samym podnieść jakość usług i wytwarzanych produktów.

Informacje o warunkach dla pożyczkobiorców znajdują się na stronach: http://www.bgk.pl/pes oraz http://esfundusz.pl/.