Powrót

Pierwsza międzynarodowa emisja obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Pierwsza międzynarodowa emisja obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferował inwestorom instytucjonalnym emisję dziesięcioletnich obligacji o wartości 500 mln EUR. To pierwsza zagraniczna emisja na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki posłużą m.in. do walki ze skutkami pandemii. Prospekt dla programu emisyjnego BGK przewidzianego na kwotę 15 mld EUR zatwierdził luksemburski nadzór finansowy (CSSF).

Budowa księgi popytu zakończyła się 1 lipca br., blisko 50 inwestorów złożyło deklaracje nabycia obligacji na łączną kwotę niemal 600 mln EUR. Obligacje zostały wycenione z marżą 50 punktów bazowych ponad stopę EUR Mid-Swaps.

- To pierwsza w historii międzynarodowa emisja obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uzyskana rentowność na poziomie 0,607 proc. jest najniższą w historii emisji BGK na rynkach zagranicznych. Ta transakcja to dowód zaufania inwestorów do Banku Gospodarstwa Krajowego jako emitenta oraz polskiego Skarbu Państwa jako gwaranta emisji. Duże zainteresowanie transakcją pokazuje, że zagraniczni inwestorzy postrzegają polską gospodarkę jako silną i stabilną – powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu BGK.

Obligacje o wartości 500 mln EUR zostały przydzielone inwestorom z 14 krajów. Współprowadzącymi księgę popytu były banki: Citigroup, Commerzbank, J.P.Morgan, Pekao oraz Santander. Wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie obligacji na rzecz FPC wyniesie, łącznie z emisją zagraniczną, blisko 128 mld zł. Na rzecz Funduszu przeprowadzono dotychczas 26 emisji obligacji. Fundusz wspiera finansowanie sektora publicznego i wielu obszarów gospodarki oraz pomaga minimalizować skutki społeczno-gospodarcze związane z pandemią.

Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.