Powrót

Pięć projektów miejskich sfinansuje BGK w ramach JESSICA

W pierwszym tygodniu czerwca podpisano kolejne pięć umów na realizację inwestycji miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w województwach pomorskim oraz mazowieckim. Dotychczasowe efekty wdrażania Inicjatywy JESSICA w Polsce to już przeszło 100 zawartych umów inwestycyjnych, z czego ponad 60% to umowy zawarte przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2 czerwca w Gdańsku zostały podpisane trzy kolejne umowy inwestycyjne JESSICA, w tym pierwsze dwie umowy pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych, których celem będzie m.in. termomodernizaca budynków mieszkalnych. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kartuska 16 w Gdańsku otrzymała 90 tys. pożyczki na okres 7 lat. Z kolei Wspólnota Mieszkaniowa Al. Piłsudskiego 20-26 w Gdyni otrzymała ponad 381 tys. pożyczki na okres 20 lat. Oprocentowanie obydwu pożyczek to 1% w skali roku.

Kolejna inwestycja również w Gdańsku to budowa hotelu „Hevelius" na zaniedbanych terenach poprzemysłowych. Inwestor, spółka Górski Energia, otrzymała ponad 4,2 mln zł pożyczki oprocentowanej na 0,79 proc. Ma być spłacona w ciągu 20 lat. Wartość inwestycji to ponad 27 mln zł.

Czwarty projekt zlokalizowany jest na Mazowszu i jego celem jest rewitalizacja placu targowego w Ostrołęce. Realizacja inwestycji przez Kurpiowskie Centrum Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. pozwoli m.in. na utrzymanie ok. 2500 istniejących miejsc pracy.
Dzięki preferencyjnej i niskooprocentowanej pożyczce JESSICA możliwa będzie również modernizacja systemu ciepłowniczego w Sokołowie Podlaskim. Umowa została podpisana 6 czerwca pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim.

JESSICA (z ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) jest źródłem finansowania zwrotnego ze środków Unii Europejskiej w formie np. preferencyjnych pożyczek. Przedmiotem finansowania mogą być inwestycje infrastrukturalne spełniające jednocześnie cele publiczne i komercyjne. Z punktu widzenia rentowności ocenianej przez banki czy inwestorów prywatnych takie projekty są mało atrakcyjne i rzadko znajdują finansowanie. Środki inicjatywy JESSICA pochodzą z regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Bank Gospodarstwa Krajowego wdraża Inicjatywę JESSICA w województwach: pomorskim, wielkopolskim oraz w mazowieckim. Działając jako Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, bank oferuje preferencyjne pożyczki inwestorom realizującym projekty miejskie. Zgodnie z założeniami JESSICA, finansowane projekty mają łączyć w swej istocie aspekt komercyjny (umożliwiający spłatę pożyczki) z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności, np. realizacja inwestycji pozwoli zapobiec degradacji danego obszaru).

BGK może udzielić pożyczki stanowiącej do 75 proc. wartości inwestycji, oprocentowanej poniżej 2,5 proc w skali roku. System JESSICA umożliwia, w odróżnieniu od dotacji, wielokrotne wykorzystanie tych samych środków, co zwiększa dostępność środków na finansowanie projektów miejskich.