Powrót

Państwowy bank rozwoju zwiększa skalę działania i patrzy w przyszłość

 

  • BGK zwiększył w 2014 roku zaangażowanie kredytowe na rzecz przedsiębiorstw o 40%, do ponad 15 mld zł
  • BGK analizuje 200 nowych projektów w ramach programu „Inwestycje polskie"- planowana w tym roku wartość nowych umów to 6 mld zł
  • Jeszcze w 1. półroczu ruszy Fundusz Ekspansji Zagranicznej - docelowo 1,5 mld zł dla polskich firm na podbój zagranicznych rynków


2014 - Nowa strategia BGK, większa skala działania i wyższa efektywność


W 2014 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyjął nową strategię, definiując swoją rolę jako państwowego banku rozwoju, którego celem jest napędzanie polskiej gospodarki.

W związku z tym, oprócz realizacji programów rządowych, obsługi finansów publicznych oraz dystrybucji środków unijnych, bank mocno zwiększył aktywność w obszarze finansowania przedsiębiorczości i wsparcia eksportu, a także działalności inwestycyjnej. Bilansowe zaangażowanie kredytowe BGK na rzecz przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do 2013 roku o 4,3 mld zł, czyli aż o 40% i wyniosło na koniec 2014 roku 15 mld zł. BGK osiągnął ten wzrost przede wszystkim poprzez realizację programu „Inwestycje polskie". W ramach tego programu BGK oraz spółka PIR S.A. finansują inwestycje o strategicznym znaczeniu dla Polski, realizowane przez przedsiębiorstwa publiczne oraz prywatne. Wartość środków zaangażowanych w program wyniosła na koniec 2014 roku 21,5 mld zł (kredyty, obligacje, gwarancje).

Program „Inwestycje polskie" skierowany jest do dużych i średnich przedsiębiorstw, natomiast małe i średnie firmy dostają od BGK wsparcie głównie poprzez program gwarancji de minimis. Dzięki tym gwarancjom przedsiębiorcy łatwiej otrzymują kredyty w bankach komercyjnych. W 2014 roku BGK udzielił gwarancji na sumę 9,7 mld zł, co pozwoliło 37 tysiącom małych i średnich firm zaciągnąć 17,7 mld zł kredytów. Według najnowszych danych od początku programu udzielono gwarancji na kwotę 17,6 mld zł. Dzięki programowi banki przyznały kredyty o łącznej wartości około 31,4 mld zł, z których skorzystało ponad 80 tys. przedsiębiorców.

Wzrost aktywności Banku Gospodarstwa Krajowego obrazuje suma bilansowa, która na koniec 2014 roku wyniosła 51,2 mld zł i była wyższa o 16,8% w porównaniu do 2013 roku. Co istotne, BGK podniósł jednocześnie efektywność działania. Dużemu wzrostowi skali działalności towarzyszył znacznie niższy wzrost kosztów, które były tylko o 7,7% wyższe niż rok wcześniej. Wzrost zatrudnienia w 2014 roku wyniósł 1%.

W 2014 roku BGK wypracował 434,6 mln zł zysku netto, tj. o 41,3% mniej niż rok wcześniej, ale po wyeliminowaniu efektu zdarzeń jednorazowych (przede wszystkim sprzedaży akcji PKO BP), wynik netto wzrósł o 87,3 mln zł, czyli o 28,4%, do poziomu 394,5 mln zł wobec 307,2 mln zł rok wcześniej. Rada Nadzorcza BGK zdecydowała o wpłacie do budżetu państwa 355,3 mln zł z zysku za 2014 rok. Oprócz tego w lutym br. BGK wpłacił do budżetu 605,9 mln zł jako część wyniku za rok 2013.

- Rok 2014 był okresem największej historycznie - po 1989 roku - aktywności kredytowej BGK. Nasze łączne zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe wzrosło w ubiegłym roku o 9,8 mld zł. Środki te pomagają finansować rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Ten skok wykonaliśmy przy nieznacznym wzroście kosztów i prawie niezmienionym poziomie zatrudnienia - powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu BGK.


2015 - Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś


Bank Gospodarstwa Krajowego działa od początku 2015 roku pod zmienionym, nowocześnie wyglądającym logo w biało-czerwonych kolorach. Nowe pozycjonowanie banku brzmi „Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś". W ten sposób BGK podkreśla swoją aktywną rolę we wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i działaniu na rzecz przyszłych pokoleń.

Priorytety BGK na rok bieżący obejmują przede wszystkim program „Inwestycje polskie", wspieranie eksportu, działalność inwestycyjną oraz dystrybucję funduszy unijnych i konsolidację finansów publicznych.

BGK planuje w tym roku podpisanie w ramach programu „Inwestycje polskie" nowych umów o wartości 6 mld zł. Łączne zaangażowanie banku w „Inwestycje polskie" przekroczy na koniec 2015 roku 27 mld zł (narastająco od maja 2013 roku). Obecnie BGK analizuje możliwość finansowania ponad 200 nowych projektów, w tym 78 z sektora przemysłu, 19 z jednostek samorządowych, 16 z sektora energetyki, 15 z branży transportowej oraz kolejnych kilkudziesięciu z innych gałęzi gospodarki. Projekty te obejmują zarówno strategiczne inwestycje infrastrukturalne, jak projekty inwestycyjne wspierające konkurencyjność dużych i średnich przedsiębiorstw. Większość transakcji w ramach programu „Inwestycje polskie" BGK zrealizuje w konsorcjach z bankami komercyjnymi.

Wśród kluczowych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego na ten rok jest też wspieranie eksportu. Choć w 2013 roku Polska po raz pierwszy odnotowała nadwyżkę eksportu nad importem, rodzimi przedsiębiorcy sprzedający swoje produkty na rynkach zagranicznych wciąż borykają się z poważnymi wyzwaniami, w tym z ryzykiem politycznym oraz nieprzewidzianymi ograniczeniami i restrykcjami. W 2015 roku BGK planuje zwiększyć zaangażowanie w tym obszarze o 80%, z 1 mld zł na koniec 2014 roku do 1,8 mld zł na koniec tego roku. Transakcje w zakresie wspierania eksportu polegają z reguły na kredytowaniu zagranicznego odbiorcy polskich towarów, a pieniądze z BGK wpływają bezpośrednio na rachunek polskiego producenta. Zdecydowana większość transakcji dotyczy eksportu na rynki wschodnie, na które banki komercyjne patrzą niechętnie ze względu na większe ryzyko, stąd szczególna potrzeba wsparcia ze strony BGK.

Najważniejszą nowością w ofercie BGK dla eksporterów będzie jednak Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Fundusz zaoferuje polskim firmom wsparcie kapitałowe w rozwijaniu działalności poza granicami kraju. Ułatwi to polskim przedsiębiorcom zakładanie tam firm służących do pozyskiwania nowych rynków i rozwoju działalności w skali międzynarodowej. BGK zamierza uruchomić Fundusz Ekspansji Zagranicznej jeszcze w 1. półroczu 2015 roku, a pierwsze transakcje zostaną zawarte w tym roku. W perspektywie najbliższych 7 lat BGK zakłada wzrost zaangażowania do 1,5 mld zł.

BGK będzie także kontynuować rozwój uruchomionego w 2014 roku Funduszu Mieszkań na Wynajem, którego celem jest zwiększanie mobilności Polaków i zapewnienie konkurencyjnej alternatywy dla prywatnego rynku najmu. Fundusz zaoferował dotychczas pierwsze 124 mieszkania w nowym budynku wielorodzinnym w Poznaniu. W tym roku BGK zainwestuje w Fundusz ok. 1 mld zł, dzięki czemu Fundusz zakupi i zaoferuje do wynajmu kilkaset nowych mieszkań w różnych miastach Polski.

Realizując zadania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski, BGK będzie też w roku bieżącym i kolejnych latach kontynuować działalność w ramach zarządzanych funduszy i programów zleconych przez rząd oraz prowadzić obsługę jednostek finansów publicznych i samorządów.

- BGK chce być wartościowym partnerem dla instytucji państwowych, samorządów, przedsiębiorstw i banków w realizacji programów rozwojowych. Naszą ambicją jest nie tylko rozwój polskiej gospodarki, ale także podnoszenie jakości życia Polaków. Zakładam, że w 2015 roku nasze kapitały mogą znowu wzrosnąć, dzięki czemu możliwości działania BGK będą jeszcze większe. Zamierzamy je dobrze wykorzystać dla budowania przyszłości Polski - powiedział Dariusz Kacprzyk.