Powrót

Aktualności

Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż lokalu przy ul. Racławickiej

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

OGŁASZA
rokowania

na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni
226,6 m2, usytuowanego na parterze budynku, położonego przy ul. Racławickiej 131 nr „2u” w Warszawie oraz spółdzielczego własnościowego prawa do czterech stanowisk postojowych o nr 114, 115, 116 i 117 w wielostanowiskowym lokalu garażowym usytuowanym w podziemiach wyżej wymienionego budynku, będącego w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ochota”.

Przedmiotowy lokal usytuowany jest na parterze budynku od strony ul. Racławickiej, od której oddzielony jest ciągiem pieszym i parkingiem. Składa się z sześciu pokoi biurowych, sali konferencyjnej, trzech pomieszczeń pomocniczych, dwóch toalet, aneksu kuchennego z węzłem sanitarnym oraz holu z aneksem recepcyjnym.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal oraz cztery stanowiska postojowe, wzniesiony został w połowie lat 90-tych w technologii tradycyjnej. Jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wyposażonym w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, gazową, telefoniczną i domofon.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Rakowca, przyjętym uchwałą nr LVII/1710/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
18 czerwca 2009 r., budynek, w którym usytuowany jest lokal, znajduje się w obszarze planistycznym oznaczonym symbolem H1.3 MW(U) o przeznaczeniu terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Zasady dot. rokowań i finalizacja procesu sprzedaży (pobierz).

Szczegółowe zasady rokowań są określone w Regulaminie rokowań dostępnym w Wydziale Administracji Obiektów w Departamencie Logistyki i Administracji BGK. Wyjaśnień w sprawach związanych z rokowaniami udziela pracownik tego wydziału, Filip Kowalski, tel. 22 522 94 39, tel. kom. 502 416 766, w godz. 8.00 – 16.00, [email protected].