Oddział BGK w Warszawie będzie się mieścił przy ul. Wareckiej 11a tylko do 16 listopada 2012 r.

Od 19 listopada 2012 r. placówka będzie przeniesiona do budynku centrali BGK przy Al. Jerozolimskich 7 w Warszawie.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa