Powrót

Numery naborów niezbędne do publikowania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności

Szanowni Państwo,

 Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie zapytania ofertowe (również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie) muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności, dostępnej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Publikacja zapytania ofertowego wymaga wskazania numeru naboru oraz rundy, w której złożono wniosek o dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy numery niezbędne do rejestracji w ramach czwartego konkursu poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

1. I runda czwartego naboru wniosków o dofinansowanie (15 lutego 2018 r. – 1 marca 2018 r.)

POIR.03.02.02-IP.04-00-N41/18


2. II runda czwartego naboru wniosków o dofinansowanie (8 marca 2018 r. – 5 kwietnia 2018 r.)

POIR.03.02.02-IP.04-00-N42/18


3. III runda czwartego naboru wniosków o dofinansowanie (12 kwietnia 2018 r. – 24 maja 2018 r.)

POIR.03.02.02-IP.04-00-N43/18