Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego" w zakresie:

  1. Dostosowania do przepisów:
    a) Nowelizacji Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w szczególności: • poprzez skrócenie terminów rozpatrywania reklamacji transakcji płatniczej;
    b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  2. Zmian porządkowych o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym i organizacyjnym.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu podmioty korzystające z usług portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA są uprawnione do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanych przez Bank zmianach Regulaminu, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem umowy, na podstawie której korzystają z tego portalu . Niezłożenie sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem odpowiedniej umowy w powyższym terminie oznacza wyrażenie zgody na zmiany Regulaminu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy Infolinii BGK oraz Regionów BGK są do Państwa dyspozycji.

 

 

 

Pliki do pobrania