Powrót

Nowy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR już od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy o rozpoczynającym się już 1 czerwca 2020 r. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Pierwotnie planowany termin 24 września 2020 r. uległ zmianie ze względu na obecną sytuację gospodarczą w Polsce oraz zmiany w zasadach funkcjonowania Kredytu na innowacje technologiczne wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej.

Dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej 18 maja 2020 r. i znajdą się w niej m.in. kluczowe zmiany:

  • Nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia,
  • Zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym,
  • Zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł,
  • Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – możliwe będzie uznanie m.in. kosztu transportu środków trwałych nabywanych w ramach projektu za wydatki kwalifikowalne w projekcie.

 

Wprowadzane zmiany mają na celu umożliwienie skorzystania ze wsparcia jak największej liczbie przedsiębiorstw sektora MŚP i ich dalszy rozwój. Szczegóły nowych rozwiązań zostaną opublikowane w ramach dokumentacji konkursowej 18 maja 2020 r.