Powrót

Aktualności

Nowy inwestor i inwestycja w Funduszu Trójmorza

Uczestnicy panelu na Szczycie Trójmorza w Rydze

Podczas Forum Biznesu, które towarzyszyło Szczytowi Inicjatywy Trójmorza w Rydze (20-21 czerwca), ogłoszono dwa ważne komunikaty związane z Funduszem Trójmorza.

W czasie panelu dyskusyjnego „The Three Seas region – primed for future-proof investment” Scott Nathan, CEO amerykańskiej agencji rządowej DFC potwierdził, że instytucja ta zostanie kolejnym inwestorem w funduszu. Jej wkład kapitałowy ma wynieść do 300 mln dolarów (ok. 280 mln euro), dzięki czemu łączny kapitał zgromadzony w funduszu wyniesie ok. 1.3 mld euro.

W dyskusji brała udział także Pani Prezes BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka, która skomentowała: 

- Potrzeby inwestycyjne naszego regionu mają kluczowe znaczenie dla spójności UE, stałego wzrostu gospodarczego, a także dla poprawy łączności i bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo się cieszę, że nasi amerykańscy przyjaciele z DFC podzielają ten pogląd i zamierzają zainwestować w Fundusz Trójmorza.

DFC (U.S. International Development Finance Corporation) współpracuje z sektorem prywatnym, aby sfinansować kluczowe rozwiązania w takich obszarach jak energetyka, opieka zdrowotna czy nowe technologie. DFC inwestuje na całym świecie, szczególnie w krajach rozwijających się.

Uczestnicy panelu podczas Szczytu Trójmorza w Rydze

Podczas panelu dyskusyjnego, Joe Philipsz z Amber Infrastructure ogłosił także czwartą inwestycję Funduszu Trójmorza. Jest nią bułgarski port w Burgas. Fundusz nabył znaczące udziały w spółce, która jest głównym operatorem w tym porcie.

Inwestycja w Port Burgas odpowiada celowi funduszu, jakim jest poprawa połączeń w regionie trzech mórz – Bałtyckiego, Adriatyckiego oraz Czarnego. Port Burgas jest ważnym elementem infrastruktury, łączącym region Trójmorza z Azją Środkową i Bliskim Wschodem.

Dzięki inwestycji funduszu, przed portem otwierają się nowe możliwości: rozbudowa istniejących oraz budowa nowych nabrzeży, dalsza modernizacja obiektów oraz możliwość obsługi nowych rodzajów ładunków.

Więcej informacji o Funduszu Trójmorza.