Powrót

Aktualności

Piotr Puczyński objął 6 lutego stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie sprawował nadzór nad obszarem technologii, operacji bankowych, administracji i logistyki.

Rada Nadzorcza BGK na posiedzeniu 6 lutego 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Piotra Puczyńskiego na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego na 5 - letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się 1 lipca 2012 r. i wygasa 30 czerwca 2017 r.

Piotr Puczyński od 17 listopada 2014 r. jako dyrektor zarządzający BGK nadzorował pion IT. Na stanowisku wiceprezesa będzie sprawował nadzór nad obszarem poszerzonym o operacje bankowe i administrację, przede wszystkim dostosowując IT do większej skali działania BGK w zakresie finansowania rozwoju kraju i inicjowania nowych rozwiązań. Bank Gospodarstwa Krajowego między innymi przygotowuje się do wprowadzenia centralnego systemu bankowego i wdraża nową bankowość elektroniczną dla klientów instytucjonalnych.

Piotr Puczyński jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zastosowania matematyki. Ukończył również Advanced Management Program (AMP) na prestiżowej uczelni IESE Business School. Uczestniczył w wielu szkoleniach i seminariach z zakresu zarządzania organizacją IT.

W trakcie trwającej 25 lat kariery zawodowej zajmował się głównie wprowadzaniem nowych rozwiązań, zmian i innowacji w dużych instytucjach sektora finansowego.

W latach 1989-2004 zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym (Bank Millenium, Bank BWE, Bank NORD L/B), pełniąc funkcje CIO (zarządzającego działem informatyki) oraz CFO (dyrektora finansowego). W tym okresie uczestniczył w projektach związanych z wprowadzaniem do polskiej bankowości nowoczesnych technologii. W latach 2004-2009 był związany z Grupą PZU, gdzie przeprowadził projekt centralizacji obszaru IT. W latach 2009-2013, jako niezależny konsultant oraz jako szef działu Sprzedaży Usług Microsoft Polska, współpracował m.in.: z Bankiem DNB w projekcie restrukturyzacji operacji finansowych na Litwie, z BOŚ Bankiem, ING Bankiem Śląskim i BRE Bankiem. W latach 2013-2014 w Poczcie Polskiej pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za strategię i architekturę IT oraz za zarządzanie portfelem projektów.

Prywatnie interesuje się sztuką - malarstwem, rzeźbą i architekturą oraz muzyką. Czynnie uprawia sport: siatkówkę, narciarstwo i jazdę konną.