Powrót

Nowe mieszkania komunalne w Stepnicy ze wsparciem BGK

Dzisiaj w Stepnicy oddano do użytkowania budynek z 26 lokalami komunalnymi. Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego przeznaczył na tę inwestycję blisko 1 mln zł.

Inwestycja przy ul. Kolejowej w Stepnicy została zrealizowana dzięki wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Budowa budynku z 26 lokalami komunalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1.143,69 m² trwała 17 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 3,2 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego to blisko 1 mln zł.

Jest to już czwarta inwestycja zrealizowana przez Gminę Stepnica przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Na poprzednie trzy inwestycje Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał łącznie ponad 1,4 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia. Dzięki tej kwocie w Gminie Stepnica powstało 40 lokali socjalnych dla osób najbardziej potrzebujących.

31 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył przyjmowanie wniosków o udzielenie finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W wiosennej edycji tego rządowego programu do BGK wpłynęło 111 wniosków o łącznej wartości blisko 102 mln zł, dzięki którym ma powstać 1719 mieszkań dla najuboższych. BGK ma 3 miesiące na ocenę wniosków i podjęcie decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dotacji. Wyniki kwalifikacji wniosków w zakończonej właśnie edycji wiosennej, w której BGK miał do dyspozycji ponad 65 mln zł będą znane do 30 czerwca 2016 r.

Po uruchomieniu w 2007 r. wieloletniego rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał łączne dofinansowanie o wartości blisko 663 mln zł na realizację ponad 1076 przedsięwzięć, których łączna wartość wynosi ponad 2,1 mld zł. Dzięki tym środkom powstało już ponad 12 tys. mieszkań oraz ponad 900 miejsc noclegowych, a kolejne 3.787 lokali/miejsc pozostaje w trakcie realizacji. Wnioski można składać w BGK dwa razy do roku od 1 do 31 marca oraz od 1 do 30 września.