Powrót

Nowe lokale mieszkalne powstały w Szczecinie ze wsparciem BGK

Dzisiaj w Szczecinie przekazano do użytkowania dwa budynki mieszkalne, które powstały w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Dzięki wsparciu finansowemu Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat 24 rodziny zamieszkają w nowych lokalach mieszkalnych.

Inwestycja została zrealizowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Szczecin. W budynkach przy ul. Koszarowej w Szczecinie powstały 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.283,85 m². Koszt przedsięwzięcia to prawie 4 mln zł, w tym wnioskowana kwota finansowego wsparcia wyniosła ponad 1,5 mln zł. 

Mieszkania będą wynajmowane od TBS „Prawobrzeże” Sp.  z o.o.  przez Miasto Szczecin w celu podnajmu osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu komunalnego. Zgodnie z zasadami programu Miasto zobowiązane jest teraz do powiększenia swojego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o taką ilość lub łączną powierzchnię lokali, jaka powstała z dofinansowaniem BGK.

Inwestycja przy ul. Koszarowej na osiedlu „Nad Płonią” w Szczecinie jest pierwszym z planowanych sześciu etapów realizacji zespołu 10 budynków ze 120 lokalami mieszkalnymi.

Kolejne dwa etapy inwestycji również zostaną zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Dopłat. W ramach drugiego i trzeciego etapu TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. wybuduje trzy budynki z 36 lokalami mieszkalnymi, na które Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał ponad 2,6 mln zł. Miasto Szczecin deklaruje, że na pozostałe trzy etapy inwestycji z sześciu zaplanowanych, również ubiegać się będzie o finansowe wsparcie z programu realizowanego przez BGK.

1 marca 2016 r. rusza kolejna edycja programu, w której gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 65 mln zł.