Powrót

Nowe funkcjonalności kart bankowych / zmiana w Taryfie opłat i prowizji

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że 1 grudnia 2014 r. udostępni Klientom Banku nowe funkcjonalności w zakresie obsługi kart bankowych:

  • możliwość zmiany numeru PIN w bankomacie oraz
  • możliwość sprawdzenia salda w bankomacie.

Funkcjonalności będą dostępne dla Klientów Banku (korzystających ze wszystkich typów kart bankowych) we wszystkich bankomatach w kraju, które umożliwiają realizację takich dyspozycji.

Jednocześnie do Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz przedsiębiorców oraz innych klientów instytucjonalnych z dniem 1 grudnia wprowadza się opłaty za realizację wyżej wymienionych czynności.

Szczegółowe informacje dotyczące stawek obowiązujących od 1 grudnia br. dostępne są poniżej w pliku do pobrania: Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od 1 grudnia 2014 r. Dla Państwa wygody nowe pozycje zostały wyróżnione.

W przypadku niezaakceptowania powyższych warunków, posiadacz rachunku ma prawo rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia umieszczenia komunikatu w systemie bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES, zgodnie z postanowieniami właściwego regulaminu, tj.: „Regulaminu Karta BGK-VISA Business Debit", „Regulaminu Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid", „Regulaminu Karta BGK-VISA Business", „Regulaminu Karta BGK-VISA Business Officium".

 

Pliki do pobrania