Powrót

Nowa edycja pożyczek ze środków UE dla podmiotów ekonomii społecznej coraz bliżej

29 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarł umowy, na mocy których dwaj pośrednicy finansowi: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) będą w całej Polsce udzielać pożyczek pomiotom ekonomii społecznej. Wartość podpisanych umów wynosi 35 mln zł, a całkowita kwota na realizację projektu pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” to niemal 160 mln zł. Fundusze pochodzą z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i środków własnych pośredników.

Projekt jest kontynuacją oferty dostępnej w pilotażu finansowania ekonomii społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki. W nowym rozdaniu oferta będzie jeszcze bardziej atrakcyjna – kwoty pożyczek będą 5-krotnie wyższe (nawet do 500 tys. zł), a skorzystać z nich będą mogły także nowo powstałe przedsiębiorstwa, których okres działalności jest krótszy niż rok.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, tj. w części za którą odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Wsparcie ekonomii społecznej jest niezmiernie ważne, cieszę się więc, że możemy pomóc temu sektorowi w konkretny sposób. Zakładamy, że ze wsparcia skorzysta 2 tys. podmiotów, dzięki czemu powstanie ponad 1,2 tys. nowych miejsc pracy. Zapewnienie samodzielności ekonomicznej jest jednym z podstawowych warunków rozwoju tego sektora. Pożyczki to element szerszej struktury wsparcia. Składają się na nią miedzy innymi usługi, świadczone w akredytowanych przez ministerstwo rodziny Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Planujemy także kolejne elementy. Chcemy upowszechniać wiedzę o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych oraz o certyfikowaniu produktów i usług, świadczonych przez podmioty ekonomii społeczne – powiedział Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej

- Podmioty ekonomii społecznej są szczególnie ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego i rozwoju lokalnego. Przedsiębiorstwa społeczne nastawione są na połączenie zysku społecznego
z ekonomicznym
– podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. – Wyróżniają się one pozytywnie na rynku i właśnie ze względu na swój szczególny charakter, otrzymają wsparcie finansowe – dodał wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Na realizację projektu przeznaczono łącznie blisko 160 mln zł, a zawarte dziś umowy dotyczą pierwszej transzy tych środków, czyli 35 mln zł. Zakłada się, że łącznie środki te pozwolą zapewnić co najmniej 2030 podmiotom ekonomii społecznej (tzw. PES, tj. np. spółdzielniom socjalnym
i organizacjom pozarządowym) atrakcyjne pożyczki na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności. Podmioty społeczne ze względu na istotę swojej działalności i słabość ekonomiczną (wyższość celu społecznego nad ekonomicznym) mają ograniczone możliwości na uzyskanie finansowania komercyjnego.

BGK, pełni w tym projekcie rolę menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, tj. zarządza projektem, a pożyczki dla PES udostępniane będą przez pośredników finansowych wybieranych przez BGK w trybie przetargu.

- Charakter programu finansowania podmiotów ekonomii społecznej jest bardzo ściśle związany z naszą misją wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego. Prosty instrument finansowy, jakim jest pożyczka, przekłada się na efekty o wielkim znaczeniu dla lokalnej społeczności: rozwija się lokalna przedsiębiorczość, ludzie zagrożeni wykluczeniem wracają na rynek pracy. Siłę tego programu pokazują liczby – pilotaż przyczynił się do utworzenia 500 miejsc pracy i utrzymania 2000 etatów, choć pierwotne założenia były 10-krotnie mniejsze -  powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu BGK.