Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, położonej w Sopocie przy al. Niepodległości 764 wraz ze znajdującymi się na niej budynkami stanowiącymi własność Banku.

1. Na nieruchomość składają się:
a) działka gruntu nr ew. 160, obręb 0001, o pow. 876 m²,
b) budynek biurowy murowany (2-piętrowy, podpiwniczony z poddaszem) o pow. 635,82 m²,
c) budynek garażowy, dwustanowiskowy o pow. 32,93 m².
2. Księga wieczysta nieruchomości: KW nr GD1S/00006428/2.
3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość objęta jest MPZP o symbolu C-2/04 zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/425/05 Rady Miasta Sopotu z dnia 11 lutego 2005 r., zgodnie z którym przeznaczenie nieruchomości to funkcja MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (wszelkie formy zabudowy mieszkaniowej), max. dla usług - 100% powierzchni użytkowej.
4. Nieruchomość obecnie nieużytkowana.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 900 000,00 zł.
6. Sprzedaż przedmiotu aukcji podlega zwolnieniu z podatku VAT. Nabywca uiści podatek od czynności cywilnoprawnej oraz wszystkie pozostałe koszty transakcji.
7. Warunkiem udziału w aukcji jest:
a) wpłata/złożenie wadium w wysokości 195 000,00 zł w pieniądzu polskim lub w formie gwarancji bankowej nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie, do dnia 10 stycznia 2012 r. do godz. 14: 00. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z dopiskiem „wadium aukcja Sopot", za datę wpłaty wadium uważa się chwilę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy, w przypadku gwarancji bankowej oryginalny dokument należy złożyć we wskazanym wyżej terminie w siedzibie Organizatora aukcji.
b) dostarczenie zgłoszenia udziału w aukcji wraz z załącznikami w terminie do dnia 11 stycznia 2012 r., na adres siedziby Organizatora aukcji z dopiskiem „Aukcja Sopot". Formularz zgłoszenia do udziału w aukcji stanowi załącznik do Regulaminu aukcji.
8. Aukcja odbędzie się w dniu 16 stycznia 2012 r., o godz. 14:00, w budynku przy al. Jerozolimskich 7 w Warszawie, w sali nr 200.
9. W przypadku, w którym zwycięzca aukcji uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej lub umowy przyrzeczonej sprzedaży przedmiotu aukcji, Organizator aukcji jest uprawniony do odstąpienia od zawarcia umowy, w takim przypadku wpłacone wadium przepada na rzecz Organizatora aukcji.
10. Warunkiem sprzedaży przedmiotu aukcji jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).
11. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w aukcji należy zapoznać się z jej szczegółowymi warunkami określonymi w Regulaminie aukcji.

12. Oględzin przedmiotu aukcji można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Zbigniewem Radzimirskim tel.: 606 101 677.
13. Organizatorem aukcji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Logistyki i Administracji, z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Osoba do kontaktu: Paweł Głodowski tel: 22 522 92 67 email: pawel.glodowski@bgk.com.pl.


Informacje dodatkowe 


Budynek główny oddalony jest od ulicy o ok. 30m. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych. Na działce oprócz budynku głównego znajduje się garaż na dwa samochody osobowe.
Nieruchomość usytuowana jest w centrum miasta w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej i dworca kolejowego. Budynek zlokalizowany jest przy głównej trasie Gdańsk-Gdynia. 5 minut drogi od dworca kolejowego, 30 minut od dworca promowego, 6 minut spacerem od słynnego „Monciaka”, którym w ciągu 10 minut można dojść do sopockiego molo i plaży.
W okolicy zlokalizowane są urzędy, przedsiębiorstwa oraz szeroko rozwinięta sieć usługowo-handlowa. Budynek posiada bardzo dobrą lokalizację z uwagi na wymagania stawiane dla wszelkiego rodzaju usług, jednocześnie lokalizacja pozostaje atrakcyjna także dla działalności mieszkaniowej. Nieruchomość posiada wieloletnie zadrzewienie ozdobne w postaci drzew i krzewów, które podkreśla atrakcyjność lokalizacji (głównie klon).

Sąsiedztwo:
Na sąsiednich działkach zlokalizowano budynki mieszkalne oraz usługowe i usługowo-mieszkalne o wysokości do 3,5 kondygnacji. Od strony wschodniej znajduje się al. Niepodległości. Ulica ta stanowi główny ciąg komunikacyjny aglomeracji Trójmiasta. Od strony północnej znajduje się budynek usługowy (Hotel Europa), którego parking przylega bezpośrednio do granicy działki.

Uzbrojenie terenu/instalacje:
Działka posiada pełne uzbrojenie terenu w media przyłączeniowe (sieci miejskie). Przyłącza: gazowe, wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne, telefoniczne/teleinformatyczne. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z gazowej kotłowni indywidualnej. Instalacja alarmowa elektroniczna.

Zagospodarowanie terenu:
Oprócz obiektu głównego i garażu na terenie nie występują inne zabudowania. Działka jest częściowo utwardzona płytami betonowymi. Fragmenty nieutwardzone porośnięte są niskimi trawami gazonowymi.

Wejścia:
Główne wejście do budynku znajduje się na wschodniej elewacji i prowadzi na kondygnację parteru. Wyjście na zaplecze (tył działki) zlokalizowano na elewacji zachodniej, dostępne jest ono z kondygnacji piwnicy (schody zewnętrzne zadaszone).

Ogrodzenie:
Część zapleczowa wydzielona została stalowym płotem (siatka druciana na słupkach metalowych, bramy w ramach stalowych). Bramy wjazdowe (dwie) zlokalizowano w części południowo wschodniej oraz przy północnozachodnim narożniku budynku głównego.

Dojazd:
Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działkę miejską przylegającą do al. Niepodległości, na której urządzony jest parking obsługujący obiekty. Dojazd odbywa się poprzez dwa zjazdy (północny i południowy) umożliwiające przejazd wzdłuż elewacji frontowej budynku głównego bez konieczności zawracania. Nawierzchnia zjazdów i drogi – asfaltowa.

Parkingi:
Przed budynkiem głównym istnieje parking zewnętrzny o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych typu Meba. Możliwość zaparkowania ok. 20 pojazdów. W części zapleczowej utwardzony plac o pow. ok. 200 m2 (płyty betonowe pełne) umożliwia zaparkowanie
5 pojazdów.


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU