Powrót

Aktualności

Niemiecki bank rozwoju KfW pożycza BGK 100 mln euro na wsparcie polskich MŚP

 

11 lutego Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z niemieckim bankiem rozwoju KfW umowę pożyczki globalnej o wartości 100 mln euro. Środki będą dostępne dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP w postaci kredytów inwestycyjnych w II kwartale br. Dzisiejsza umowa została zawarta w ramach strategicznej współpracy, rozwijanej pomiędzy KfW i BGK.

Finansowanie trafi do polskich firm w postaci długoterminowych kredytów inwestycyjnych, udzielanych poprzez sieć oddziałów BGK. Warunki pożyczki globalnej KfW nie narzucają maksymalnej kwoty kredytu.


- Pożyczka globalna z KfW z przeznaczeniem na finansowanie sektora MŚP wpisuje się w naszą misję wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Dodatkowe 100 mln euro będzie miało pozytywny wpływ na utrzymanie tempa inwestycji małych i średnich firm. Te środki uzupełnią naszą dotychczasową ofertę dla MŚP - gwarancje de minimis, finansowanie udostępniane w ramach programu JEREMIE czy pożyczki na założenie pierwszego biznesu. Cieszymy się, że współpraca z europejskimi partnerami pomaga nam jeszcze lepiej realizować naszą misję jako banku rozwoju - powiedział prezes Zarządu BGK Dariusz Kacprzyk.

 

KFW to największy w Europie krajowy bank rozwoju o sumie aktywów wynoszącej prawie 465 mld euro i rocznym wolumenie finansowania ponad 70 mld euro. KfW dostarcza finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym oraz klientom indywidualnym na rynku niemieckim, a także wspiera eksport i inwestycje na rynkach trzecich. 

 

- Pożyczka globalna na wsparcie polskich MŚP jest wynikiem bliskiej współpracy między dwoma ważnymi europejskimi bankami rozwoju - BGK i KfW. Pożyczka KfW stanowi uzupełniające źródło finansowania dla BGK oraz zastrzyk pieniędzy dla przedsiębiorców w Polsce, a Polska jest ważnym sąsiadem i partnerem dla niemieckiej gospodarki. Jednocześnie wzmacniamy partnerstwo z BGK, które budowaliśmy do tej pory na forum NEFI i ELTI - międzynarodowych organizacji zrzeszających publiczne instytucje finansowe. W przyszłości również zamierzamy rozwijać tę dwustronną współpracę - powiedział prezes KfW Ulrich Schröder.

Zgodnie ze swoim mandatem, KfW może udzielać tego rodzaju pożyczek innym bankom rozwoju. Dotychczas beneficjentami tego typu pożyczek były banki rozwoju z takich państw jak Hiszpania, Włochy, Francja czy Irlandia. Intensyfikacja współpracy pomiędzy europejskimi bankami rozwoju jest także jednym z elementów Nowego Planu Inwestycyjnego dla Europy, tak zwanego Planu Junckera. Dla BGK to pierwsza pożyczka globalna z KfW, rozpoczynająca współpracę biznesową obu instytucji.