Specjalistyczne pismo Project Finance Magazine nagrodziło projekt spalarni śmieci w Poznaniu za innowacyjną strukturę finansowania. Środki na budowę spalarni dostarczył Bank Gospodarstwa Krajowego, wspólnie z dwoma innymi bankami komercyjnymi.

Projekt nowoczesnej spalarni śmieci w Poznaniu zdobył wyróżnienie w kategorii najlepszej w 2013 roku europejskiej transakcji w sektorze gospodarki odpadami (European Waste Deal of the Year). Inwestycja, w której finansowaniu bierze udział Bank Gospodarstwa Krajowego, jest jednym z największych w historii projektem zrealizowanym dzięki współpracy instytucji publicznych i prywatnych w Polsce.

Koszt budowy poznańskiej spalarni wyniesie 725 mln zł i jest to największa w Polsce inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi miastu Poznań i okolicznym gminom spełnienie wymagań w zakresie gospodarki odpadami. Bank Gospodarstwa Krajowego odegrał istotną rolę w skutecznym zamknięciu transakcji poprzez przyjęcie roli Agenta Kredytu oraz Agenta ds. Zabezpieczeń. Zapewnił także finansowanie o długim okresie spłaty, w tym część o odroczonym terminie amortyzacji kredytu, co pozwoliło na zwiększenie efektywności finansowania i zaproponowanie przez SITA Zielona Energia Sp. z o.o. korzystnych warunków Miastu Poznań.

- Udział BGK w tej transakcji nie był przypadkowy - wyjaśnia Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Od kilku lat budujemy kompetencje w zakresie finansowania projektów infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formule PPP. Jako państwowy bank rozwoju wypełniamy naszą misję, jaką jest wspieranie wzrostu społeczno-gospodarczego kraju - dodaje Prezes Kacprzyk.

Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczy aktywnie w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy, spółki komunalne i przedsiębiorstwa prywatne. Poza finansowaniem spalarni w Poznaniu, BGK dostarczył środki finansowe na modernizację dworca PKP w Sopocie, która zakończy się w połowie 2014 roku. Wartość transakcji to ok. 100 mln zł. Inwestorem jest Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A., a partnerzy publiczni to Gmina Miasto Sopot oraz PKP.