Oddział Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu został uhonorowany statuetką Promyka - nagrodą Fundacji „Promyk Słońca". Nagroda przyznawana jest podmiotom o szczególnej wrażliwości społecznej, których działania przejawiają się troską o dzieci z niepełnosprawnością.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 29 marca 2011r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Zdaniem Anny Grabowskiej, Dyrektor Generalnej Fundacji „Promyk Słońca" przyznającej nagrodę, BGK jest instytucją wyjątkowo otwartą na współpracę z III sektorem. Statuetka dla wrocławskiego Oddziału jest dowodem na życzliwość i dostrzeganie w organizacji pozarządowej wiarygodnego partnera. Jak podkreśliła Anna Grabowska, dzięki wsparciu BGK Fundacja „Promyk Słońca" mogła dokończyć przedsięwzięcie rozbudowy Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego, które dziś służy tysiącom dzieci niepełnosprawnych z całego Dolnego Śląska.

W imieniu Banku nagrodę odebrali: Wiceprezes BGK, Robert Sochacki i Tomasz Cichorski, Dyrektor Oddziału BGK we Wrocławiu. Wiceprezes Robert Sochacki podziękował za nagrodę, przyznając jednocześnie, że BGK zawsze jest skłonny nieść pomoc, a szczególnie wtedy, kiedy jej adresatem są dzieci. W spotkaniu w Sejmie uczestniczyła także Aneta Stelmaszczyk - Dyrektor DK.

Oprócz BGK statuetkę Promyka otrzymały również: Gmina Wrocław i Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Fundacja „Promyk Słońca" działa od 1990 r. i wspiera rozwój dzieci z dysfunkcjami, zapewniając kompleksową pomoc medyczną i psychologiczno-pedagogiczną. Fundacja prowadzi m.in. Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Niepubliczny Integracyjny Żłobek „Promyk Słońca", organizuje szkolenia i konferencje, publikuje książki dotyczące metod diagnostycznych i rehabilitacyjnych oraz rozwoju dziecka.