Powrót

Nabór wniosków w programie „Kredyt na innowacje technologiczne” przedłużony do 29 stycznia.

  • Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Kredytu na innowacje technologiczne” został przedłużony do 29 stycznia;
  • Już ponad 650 firm zarejestrowało się w systemie umożliwiającym złożenie wniosku przez Internet.
  • Do rozdysponowania jest pula 303 mln zł.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP chcący pozyskać dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w ramach poddziałania 3.2.2 pn. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mają jeszcze czas na złożenie wniosku do BGK. Ostatni dzień naboru to 29 stycznia.

W pierwszej kolejności powinni udać się do jednego z 17 banków współpracujących z BGK (wykaz banków dostępny na stronie internetowej BGK), aby otrzymać promesę udzielenia kredytu technologicznego lub zawrzeć z bankiem warunkową umowę tego kredytu.

W trwającym naborze wniosków łączna kwota środków do rozdysponowania wynosi 303 mln zł. W systemie internetowym umożliwiającym złożenie wniosku zarejestrowało się już ponad 650 firm zainteresowanych skorzystaniem z wsparcia na wdrożenie nowej technologii w postaci np. prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski.

Dokumentacja konkursowa oraz link do generatora wniosków dostępne są na stronie internetowej BGK w zakładce Przedsiębiorstwa - „Kredyt na innowacje technologiczne”.