Powrót

Nabór wniosków w programie budownictwa socjalnego

75 mln zł dla gmin, powiatów, związków międzygminnych i organizacji pożytku publicznego na budownictwo socjalne.

W dniach 1-30 września br. Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje jesienny nabór wniosków w programie budownictwa socjalnego i komunalnego, funkcjonującego w ramach Funduszu Dopłat. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zarezerwowało na ten cel 75 mln zł. Program wspiera powstawanie lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Wnioski mogą składać gminy, związki międzygminne, powiaty i  organizacje pożytku publicznego, które planują wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na:

  • budowie, w tym rozbudowie lub nadbudowie budynku,
  • remoncie lub przebudowie budynku lub jego części,
  • zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części,
  • kupnie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego (może być połączone z remontem),
  • realizacji lokali mieszkalnych przez TBS.

Wysokość wsparcia wynosi od 30 do 50% kosztów przedsięwzięcia w zależności od jego rodzaju i tworzonego zasobu. Wsparcie polega na bezzwrotnej dotacji wypłacanej w trakcie lub po zakończeniu przedsięwzięcia.

Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.

Rządowy program budownictwa socjalnego i komunalnego obsługiwany jest od 2007 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozwolił na dofinansowanie ponad 970 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 580 mln zł. Łączna wartość inwestycji, które otrzymały wsparcie wyniosło blisko 2 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi gospodarczemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.