Powrót

Nabór wniosków o pożyczkę na przedsięwzięcia rewitalizacyjne (pożyczkę rewitalizacyjną)

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O POŻYCZKĘ NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE (POŻYCZKĘ REWITALIZACYJNĄ)

Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014–2020 (RPO WP 2014–2020)

 

Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zapraszają na spotkanie inaugurujące nabór wniosków o preferencyjną pożyczkę na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie pomorskim. BGK współpracuje z Agencją Rozwoju Pomorza (ARP) jako pośrednik finansowy w działaniu 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014­–2020 (RPO WP 2014–2020).

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2018 r., o godzinie 11, w Starym Maneżu przy ul. J. Słowackiego 23 w Gdańsku Wrzeszczu (na terenie Garnizonu Kultury).

Gospodarzem konferencji będzie Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami naboru wniosków o pożyczki rewitalizacyjne. Można je składać do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Łączna kwota dofinansowania RPO WP 2014–2020 na preferencyjne pożyczki wynosi ok. 76,17 mln złotych, którą uzupełnią środki własne BGK.

BGK udziela pożyczek na podstawie „Zasad naboru projektów”, dostępnych na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna.

Wnioski o pożyczki, zgodne ze wzorem określonym przez BGK na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna, można składać osobiście, przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza
al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 100
faks: 58 32 33 200
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl

 

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Agencja Rozwoju Pomorza
Regionalna Instytucja Finansująca
tel.: 58 32 33 294
faks: 58 32 33 200
e-mail: pozyczkarewitalizacyjna@arp.gda.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel.: 22 522 94 10, faks: 22 522 91 94
pozyczkarewitalizacyjna@bgk.pl