Powrót

Młody Obywatel – trwa nabór szkół do projektu

Czy znasz szkołę, w której uczą się aktywni młodzi ludzie, chcący przeprowadzić badania terenowe we własnej miejscowości? Jeśli tak, już dziś prześlij im informację o naborze!

Jeśli szkoła...
chce zrealizować projekt, który da młodym ludziom szansę na przeprowadzenie badań terenowych. Zastanawia się, jak umożliwić swoim uczniom podjęcie konkretnych działań we własnej miejscowości. A może zależy jej na wyposażeniu ich w wiedzę i umiejętności przydatne w dalszym życiu?

Jeśli tak, program Młody Obywatel jest właśnie dla tej szkoły!

Młody Obywatel to...
...czwarta już edycja programu, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego. Jego celem jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Bohaterami projektu są młodzi ludzie, którzy przy wsparciu dorosłych, wyruszają w teren, aby zbadać swoją okolicę, a następnie zaplanować działania na jej rzecz. W ramach programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną, prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji, wspólnie z nauczycielami organizują debaty z mieszkańcami, trasy edukacyjne, wymiany międzypokoleniowe i inne działania lokalne. I najważniejsze, uczą się pozyskiwać sojuszników dla swoich działań w najbliższym otoczeniu!

Co się działo?
W poprzednich edycjach programu młodzi ludzie tworzyli gry terenowe po najciekawszych miejscach w swojej okolicy, zagospodarowywali przestrzeń wokół szkoły i osiedla, przeprowadzali zajęcia dla najmłodszych, tworzyli młodzieżowe rady miasta.
Wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego przeprowadzili w wybranych szkołach lekcje: jak mądrze korzystać z banków.

W ramach programu organizatorzy zapewniają:

 • Kurs internetowy dla nauczycieli (zapoznający z tematyką projektu oraz pracą metodą projektu i oferujący wsparcie mentorów podczas trwania całego projektu)
 • Szkolenia dla nauczycieli/innych opiekunów projektu
  • Konferencja wprowadzająca (obowiązkowa dla osoby, która będzie realizować projekt z młodzieżą)
  • Szkolenie tematyczne z ekspertami w ramach realizowanej ścieżki projektu (podczas konferencji wprowadzającej)
 • Warsztaty dla uczniów
 • Warsztaty w szkole (dla chętnych)
 • Warsztaty tematyczne z ekspertami (dla chętnych)
 • Materiały edukacyjne (scenariusze lekcji, artykuły, ćwiczenia, publikacje, gry)
 • Konsultacje merytoryczne dla szkół
 • Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (dla wybranych grup)
 • Letnie Laboratorium Liderówka - tygodniowe warsztaty wzmacniające umiejętności liderskie (dla wybranych uczniów) Dofinansowanie prezentacji lokalnej (dla wybranych grup)
 • Zaświadczenia o ukończeniu programu dla opiekunów oraz uczniów

Kto może wziąć udział w programie?
Program jest skierowany do nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz opiekunów grup z innych instytucji oświatowych i kulturalnych (np. domy kultury, stowarzyszenia, biblioteki). Udział w programie jest bezpłatny.

Uczestnicy poprzednich edycji programu mogą kontynuować dotychczasowy projekt realizowany wspólnie z młodzieżą.

Jak można się zgłosić?
Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu, dostępnym tutaj.
Do udziału w programie można się zgłosić wypełniając formularz internetowy.
 
Zgłoszenia przyjmujemy od 1 sierpnia 2013 r. do 15 września 2013 r.

Kontakt
Marta Sykut
Koordynatorka programu Młody Obywatel
mart.sykut@ceo.org.pl
tel. 22 825 05 50 w. 107

Judyta Ziętkowska
Koordynatorka programu Młody Obywatel
judyta.zietkowska@ceo.org.pl
tel. 22 825 05 50 w. 103

****

Misją Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki i kultury. Fundacja koncentruje swoje działania na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz popularyzacji idei wolontariatu. Prowadzi programy skierowane do społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys mieszkańców, takie jak: program grantowy
„Na dobry początek!", „Przyjazne przedszkole". Fundacja jest partnerem programu „Młody Obywatel" i Stypendiów Pomostowych, prowadzi program wolontariatu pracowniczego w BGK „Wolontariat jest super!"

Dodatkowe informacje:
Agnieszka Gajek
e-mail: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl
tel: 22 522 93 75