Mieszkania w Zastowie już przekazane

6 grudnia w Zastowie w Gminie Kocmyrzów – Luborzyca przekazano do użytkowania 16 lokali socjalnych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) w wysokości ponad 500 tys. zł.

Jest to pierwsza inwestycja zrealizowana przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca przy wykorzystaniu środków z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W wyniku przebudowy połączonej ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego, trwającej ponad pół roku powstało 16 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 486,50 m2. Lokale te zostały wyposażone w podstawowy sprzęt sanitarny i gospodarczy. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1,2 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego to 40% tej kwoty. 

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 13 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 4,6 tysięcy pozostaje w trakcie realizacji. Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 740 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1160 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości blisko 2,3 mld zł.

Aktualnie BGK przeprowadza ocenę wniosków złożonych w 18. edycji programu. W ramach tzw. jesiennego naboru do banku wpłynęło 149 wniosków na łączną kwotę ponad 130 mln zł.