Powrót

Mieszkania komunalne w Bielawie ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

Mieszkania komunalne w Bielawie ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

15 rodzin z Bielawy zamieszka w lokalach TBS Bielawa Sp. z o.o., zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego i przeznaczonych do podnajmowania rodzinom, którym przysługuje prawo do lokalu komunalnego.

W dwuklatkowym budynku przy ul. Żeromskiego w Bielawie, po trwającej rok i 9 miesięcy budowie, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o.,  powstało 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 775 m2.

Koszt inwestycji to ok. 2,7 mln zł, a udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie ponad 42% tej kwoty.

Jest to pierwsza inwestycja zrealizowana przez Miasto Bielawa przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowanego wsparcia z Funduszu Dopłat.

Dzięki wsparciu z budżetu państwa w całej Polsce powstało już ponad 14 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 5,7 tysiąca pozostaje w trakcie realizacji. Rządowy Program funkcjonuje już od 10 lat.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 844 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1284 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,6 mld zł.