Powrót

Mieszkania komunalne w Białymstoku ze wsparciem BGK.

70 rodzin z Białegostoku zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

W budynku przy ul. Gen. Józefa Bema w Białymstoku po trwającej 18 miesięcy budowie powstało 70 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 3000 m2. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie 30% tej kwoty. Inwestycja jest I. etapem realizacji zespołu 3 budynków komunalnych na osiedlu Bema. Budowę kolejnych dwóch budynków ze 101 lokalami Miasto planuje zakończyć jeszcze w tym roku.

W 2016 r. Białystok planuje także rozpoczęcie  inwestycji przy ul. Borsuczej, w wyniku której powstaną kolejne 32 lokale. BGK przyznał na tę inwestycję dofinansowanie w kwocie blisko 1,8 mln zł.

Od 2012 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu ponad 11 mln zł finansowego wsparcia na utworzenie 268 lokali socjalnych i komunalnych. W całej Polsce z rządowym wsparciem powstało już ponad 1070 przedsięwzięć, których łączna wartość przekroczyła 2,1 mld zł, a dofinansowanie wyniosło ponad 660 mln zł.

1 marca rusza kolejna edycja programu, w której gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 50 mln zł.