Powrót

Mieszkania komunalne w Białymstoku ze wsparciem BGK (Grupa PFR)

101 rodzin z Białegostoku zamieszka w lokalach zbudowanych przy udziale środków finansowych z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego
i komunalnego.

W budynkach przy ul. Gen. Józefa Bema w Białymstoku, po trwającej 17 miesięcy budowie, powstało 101 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 4550 m2. Koszt inwestycji to ok. 15 mln zł, a udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wynosi 30% tej kwoty. Inwestycja jest II. etapem realizacji zespołu 3 budynków komunalnych na osiedlu Bema. Budowę pierwszego budynku z 70 lokalami Miasto zakończyło w styczniu br.

W tym roku Miasto Białystok rozpoczęło również inwestycję przy ul. Borsuczej, dzięki której powstaną kolejne 32 lokale. BGK przyznał na tę inwestycję dofinansowanie w kwocie blisko 1,8 mln zł.

Od 2012 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał Miastu ponad 11 mln zł finansowego wsparcia na utworzenie 268 lokali socjalnych i komunalnych.

Dzięki wsparciu z budżetu Państwa w całej Polsce powstało już ponad 13 tysięcy lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 4,6 tysięcy pozostaje w trakcie realizacji.

Od 2007 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 740 mln zł, co pozwoliło na współfinansowanie 1161 przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości ponad 2,3 mld zł.

Aktualnie BGK przeprowadza ocenę wniosków złożonych w 18. edycji programu.
W ramach tzw. jesiennego naboru do banku wpłynęło 149 wniosków na łączną kwotę ponad 130 mln zł.