Powrót

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – piąty nabór wniosków, runda 1 i 2

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszej oraz drugiej tury piątego naboru wniosków, prowadzonych w dniach 8 października 2018 r. – 7 listopada 2018 r. oraz 8 listopada 2018 – 6 grudnia 2018 r.  

Pliki do pobrania