Powrót

Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – II runda konkursu

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiej rundy czwartego naboru, prowadzonej w dniach od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r.

Pliki do pobrania