Powrót

Lista projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II naboru

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru prowadzonego w dniach 28 lipca 2016 r. – 14 października 2016 r.”

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej