Powrót

Likwidacja Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 28 października 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. 2013 poz. 1251).

W związku z art. 4 i 7 ustawy o likwidacji FRIK od dnia 29 października 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego nie przyjmuje nowych wniosków o udzielenie kredytów ze środków FRIK. Wszystkie wnioski złożone w BGK do dnia 28 października 2013 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 27 listopada 2013 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego jednocześnie informuje, że kredyty udzielone ze środków FRIK przed dniem wejścia w życie ustawy o likwidacji FRIK, będą nadal obsługiwane przez BGK zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie kredytu.

Pytania dotyczące likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych prosimy kierować na adres:

Departament Zarządzania Produktami
Bank Gospodarstwa Krajowego
Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel.: 022 59-65-720, fax: 022 59-65-717, e-mail: dzp@bgk.com.pl