Powrót

Likwidacja Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 11 października 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Ustawa), która w najbliższych dniach zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy Ustawy uchylona zostaje ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. nr 233, poz. 2218 z późn. zm.). Po dniu ogłoszenia Ustawy, BGK nie będzie mógł rozpatrywać nowych wniosków o udzielenie kredytów ze środków FRIK. W odniesieniu do wniosków złożonych w BGK do dnia ogłoszenia ustawy, decyzje w sprawie udzielenia kredytów ze środków FRIK, Bank zobowiązany jest podjąć w terminie nieprzekraczającym 30 dni, nie dłużej jednak niż do dnia wejścia w życie Ustawy.

W związku z art. 4 i 8 Ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy, nie będzie przyjmował nowych wniosków o udzielenie kredytów ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Bank Gospodarstwa Krajowego jednocześnie informuje, że kredyty udzielone ze środków FRIK przed dniem wejścia w życie Ustawy, będą nadal obsługiwane przez BGK zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie kredytu.

Pytania dotyczące likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz wniosków o udzielenie kredytów ze środków FRIK prosimy kierować na adres:

Departament Zarządzania Produktami
Bank Gospodarstwa Krajowego
Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel.: 022 59-65-720, fax: 022 59-65-717, e-mail:dzp@bgk.com.pl