Powrót

Lepszy dostęp do kredytów dla MSP w Zachodniopomorskim

Kolejne instytucje udzielać będą wsparcia zachodniopomorskim przedsiębiorcom z sektora MSP w ramach inicjatywy JEREMIE. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy nowe umowy z Pośrednikami Finansowymi. Do tej pory środki z Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE wsparły już 402 przedsiębiorców na łączną kwotę 33 311 675,85 mln PLN.

9 listopada 2011 roku pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy umowy z Pośrednikami Finansowymi w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Gospodarzem spotkania był Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Uroczystość podpisania Umów odbyła się w Szczecinie na Zamku Książąt Pomorskich.

W ramach ogłoszonego 27 lipca br. Konkursu na Produkt Finansowy - Pożyczka Globalna nr 2.2/2011/ZFPJ Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE wyłonił czterech Pośredników Finansowych z czego z trzema zakończył negocjacje dotyczące kształtu Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna.

 

Umowy zawarte zostały pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym od 29 września 2009 roku rolę Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, a trzema Instytucjami:
1. Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp z o.o. - umowa dotyczy udzielenia wsparcia na kwotę 5 mln PLN
2. Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. - umowa dotyczy udzielenia wsparcia na kwotę 10 mln PLN.
3. Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie - umowa dotyczy udzielenia wsparcia na kwotę 20 mln PLN.

 

Na podstawie zawartych Umów w kolejnym etapie Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże Pośrednikom Finansowym środki w celu udzielania wsparcia w postaci kredytów i pożyczek dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.