Powrót

Kredyt technologiczny - komunikat dla przedsiębiorców


Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG) informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. naboru, do BGK wpłynęła rekordowa liczba 628 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł. Wartość złożonych wniosków stanowi ok. 650% wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu i ok. 120 % całej alokacji dla działania 4.3 POIG.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej według kolejności wpływu poprawnych i kompletnych wniosków. Pragniemy zapewnić Wnioskodawców, że wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie projektów zostaną ocenione bez zbędnej zwłoki, a według naszych szacunków ich ocena potrwa do końca czerwca 2012 r.

Zapytania dotyczące przewidywanego terminu oceny poszczególnych wniosków, przedsiębiorcy mogą kierować bezpośrednio do doradcy w banku kredytującym, a więc w tym, który wydał promesę kredytu technologicznego.

W związku z nadspodziewanym zainteresowaniem premią technologiczną w naborze grudniowym, zmuszeni jesteśmy zweryfikować terminy kolejnych naborów wniosków. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie odbędzie się nabór wniosków przewidywany na wiosnę tego roku.

Uruchomienie konkursu planowanego jesienią 2012 r. będzie możliwe w przypadku zwiększenia budżetu działania 4.3. O decyzjach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco, za pośrednictwem strony internetowej BGK.