Powrót

Krajowy Fundusz Kapitałowy zaprasza do składania zgłoszeń na wykonanie usługi doradztwa personalnego

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa (Spółka), zaprasza do składania zgłoszeń na wykonanie usługi doradztwa personalnego na rzecz Rady Nadzorczej Spółki przy wyborze kandydatów do Zarządu Spółki III kadencji.

Źródło: http://www.kfk.org.pl/zapytania-o-cene/zaproszenie-do-skladania-zgloszen-na-wykonanie-uslugi-doradztwa-personalnego