Powrót

Krajowy Fundusz Kapitałowy ogłosił konkurs na stanowisko Prezesa i Członka Zarządu

Rada Nadzorcza KFK ogłasza wszczęcie konkursowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa oraz Członka Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. III kadencji.

Więcej informacji na stronie: http://www.kfk.org.pl/aktualnosci/sppw/konkursowe-postepowanie-kwalifikacyjne.