Powrót

Konkurs „Etyka w Finansach” – BGK po raz kolejny sponsorem

Ruszyła V polska edycja konkursu "Etyka w finansach – Nagroda Robina Cosgrove". Zapraszamy do udziału!

​Ideą konkursu jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach wśród młodych profesjonalistów oraz w środowisku akademickim. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym niezwykle potrzebna jest refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, żeby zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków.

Polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, a światowa edycja  Ethics in Finance  przez Obserwatorium Finansowe – szwajcarską fundację non profit w Genewie (www.ethicsinfinance.org). BGK po raz trzeci sponsoruje nagrody dla laureatów.

Konkurs Etyka w Finansach daje młodym pracownikom, studentom i naukowcom szansę, aby podzielili się z nami pasją do wykonywanej pracy, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki, powinien także prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie powinni wysłać do 28 lutego 2017 r. zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl. W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Prace należy przesłać do 14 kwietnia.

Prace oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, przedstawiciele sektora bankowego, świata nauki, dziennikarze, wybitne osobowości, które w swej pracy zawodowej pochylają się nad zagadnieniami etyki w biznesie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu. Autorzy najlepszych esejów otrzymają nagrody finansowe. W polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 000 zł. Nagrodzone prace przekazywane są do międzynarodowej edycji konkursu, gdzie autorzy polskich esejów rywalizują z autorami z całego świata.

Informacje o konkursie można znaleźć w broszurze oraz na stronie ZBP.       

Regulamin konkursu jest dostępny TUTAJ.