Szanowni Państwo,

W dniu 1 marca 2018 r. o godzinie 16:00 zakończyła się pierwsza runda czwartego konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu - kolejna runda rozpocznie się już 8 marca (czwartek) o godz. 8:00 i będzie trwała do 5 kwietnia (czwartek) do godz. 16:00.

Przypominamy, że Generator wniosków o dofinansowanie jest cały czas dostępny – w przerwie pomiędzy rundami istnieje możliwość założenia nowego konta w generatorze oraz rozpoczęcia lub kontynowania prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Funkcja złożenia wniosku o dofinansowanie, która dostępna jest wyłącznie w trakcie trwania rundy konkursowej, zostanie ponownie uruchomiona w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 8.00.