Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje od 2005 r. coroczne konferencje z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki rozwoju.

W tym roku konferencję BGK (planowaną na 15-16 czerwca 2011 r. w Warszawie) poprzedzają seminaria eksperckie. Tematyka seminariów wynika z obecnej sytuacji samorządów w kontekście ich dalszych planów rozwojowych oraz absorpcji środków unijnych:

  • „Finansowanie inwestycji w oparciu o formułę PPP" - 26 stycznia 2011 r.
  • „Efektywność finansowa zarządzania majątkiem JST" - 23 lutego 2011 r.
  • „Faktyczny stan zadłużenia samorządów. Sposób liczenia długu w kontekście wieloletnich prognoz finansowych. Informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej i analiz banków - czy samorządy ukrywają długi?" - 30 marca 2011 r.
  • „Nowe sposoby finansowania inwestycji. Zwrotne mechanizmy finansowe" - 27 kwietnia 2011 r.

Do udziału w seminariach zaprosiliśmy przedstawicieli: Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regionalnych Izb Obrachunkowych, reprezentantów wszystkich ogólnopolskich Korporacji Samorządowych, niezależnych ekspertów, przedstawicieli kancelarii prawnych i szkół wyższych.

Udział w seminariach jest dla uczestników bezpłatny.

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej Konferencjom BGK. Można na niej znaleźć materiały z konferencji, które się odbyły a także zapowiedź planowanych spotkań.