W dniu 14 marca w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu inicjatywy finansowej JESSICA w Wielkopolsce. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Podczas spotkania zaprezentowano praktyczne kwestie związane z ubieganiem się o wsparcie finansowe na realizację projektów miejskich w ramach JESSICA. Przedstawiono między innymi pierwsze wnioski z wdrażania inicjatywy, omówiono uwarunkowania formalno-prawne wsparcia projektów miejskich oraz przygotowanie dokumentacji koniecznej w procesie pozyskiwania pożyczki na realizację inwestycji.

Podczas konferencji przedstawiono również proces tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz procedurę Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób - przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, potencjalnych inwestorów prywatnych oraz firm doradczych.

Zapoznaj się z programem oraz prezentacjami z konferencji.