Powrót

Konferencja Funduszu Trójmorza w Wilnie – o szansach i potrzebach inwestycyjnych Litwy

Konferencja Funduszu Trójmorza w Wilnie – o szansach i potrzebach inwestycyjnych Litwy

Ministerstwo Finansów Republiki Litwy wspólnie z VIPA, litewską agencją rozwoju inwestycji publicznych, było organizatorem kolejnej już konferencji Funduszu Trójmorza, która odbyła się 17 listopada w Wilnie. Jej uczestnicy dyskutowali na temat rozwoju funduszu, jego najbliższych planów oraz potrzebach inwestycyjnych Litwy w trzech obszarach – transportu, energetyki i infrastruktury cyfrowej.

Poszczególni prelegenci przedstawiali na konferencji, jaka jest rola Funduszu Trójmorza (3SIIF) i jego wpływu na rozwój krajów z tego regionu.

- Państwa Trójmorza łączy nie tylko położenie geograficzne, ale też kultura czy historia. To bardzo solidny fundament, na którym możemy budować coś wielkiego. Fundusz Trójmorza wpłynie na pobudzenie gospodarek regionu, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost PKB poszczególnych państw. Każdy zainwestowany 1% wartości PKB w infrastrukturę może w przyszłości przynieść zyski do 2-2,5% poziomu PKB – mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu Trójmorza.

- Potrzeby inwestycyjne naszego regionu są ogromne. Szacuje się je na 600 mld euro, lecz należy pamiętać, że to kwota, która pozwoliłaby nam dopiero dorównać poziomem do infrastruktury zachodniej. Mówimy też tylko o trzech obszarach inwestycyjnych – transporcie, energetyce i infrastrukturze cyfrowej – a przecież takich obszarów jest więcej, jak edukacja, służba zdrowia czy ochrona zabytków – przekonywała Beata Daszyńska-Muzyczka.

- Rynki Trójmorza są do siebie bardzo zbliżone, a jako region jesteśmy stabilni. Dzięki temu w oczach inwestorów nasz Fundusz ma duży potencjał. Swoimi działaniami nie chcemy zastępować, a uzupełniać inne rodzaje finansowania, takie jak dotacje unijne czy środki własne  – przekonywał Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes BGK i członek rady nadzorczej Funduszu Trójmorza.

Gediminas Norkunas, wiceminister finansów Republiki Litwy przekonywał, jak wiele korzyści, dzięki współpracy poszczególnych rynków może przynieść fundusz, postrzegany jako bodziec do rozwoju gospodarek. Arnoldas Prankevicius, wiceminister spraw zagranicznych Republiki Litwy podkreślał, jak ważna jest niezależność energetyczna i transportowa całego regionu. Z kolei Gvidas Darguzas, dyrektor generalny VIPA wierzył, że dzięki takim konferencjom świadomość 3SIIF na Litwie wzrośnie, zaś nowe inwestycje są bardzo potrzebne temu państwu, m.in. by zwiększać poziom dostępu do rozwiązań cyfrowych wśród obywateli.

- Wielkość dokonywanych przez nas inwestycji wynosi zazwyczaj od 50 do 250 mln euro. Możemy jednak dokonywać również mniejszych inwestycji, w mniejszych gospodarkach w regionie Trójmorza – mówił Joe Philipsz, dyrektor inwestycyjny Amber Infrastructure ds. Funduszu Trójmorza. Zaprezentował także proces selekcji projektów do finansowania i opisał najważniejsze zalety regionu z punktu widzenia potencjalnego inwestora.

W czasie konferencji prezentowano również konkretne potrzeby inwestycyjne na Litwie w obszarach transportu, energetyki i infrastruktury cyfrowej oraz te projekty, które najskuteczniej odpowiedziałyby na te wyzwania.

Rolandas Zukas z litewskiego koncernu energetycznego EPSO-G przedstawił plany rozwoju infrastruktury energetycznej. Saulius Kerza z Ministerstwa Transportu i Komunikacji Republiki Litwy podkreślał, jak istotne jest kontynuowanie inwestycji infrastrukturalnych – dróg, połączeń kolejowych, portów oraz lotnisk.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest inicjatorem, pomysłodawcą i współzałożycielem Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Do tej pory 10 inwestorów (z czego 9 to banki i instytucje rozwoju z: Polski, Rumunii, Łotwy, Estonii, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Węgier i Litwy) pozwoliło funduszowi zgromadzić niemal miliard euro kapitału, zaś do tej pory zrealizowano trzy inwestycje infrastrukturalne.