Powrót

Konferencja dotycząca poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – 11.01.2018 r. Szczecin

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez naszego partnera gospodarczego w dniu 11.01.2018 r., w trakcie którego będą prezentowane zagadnienia związane z poddziałaniem 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR:

„Możliwości rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania innowacji technologicznych ze środków unijnych" – Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21

https://www.innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/szkolenie-mozliwosci-rozwoju-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-oraz-finansowania-innowacji-technologicznych-ze-srodkow-unijnych