Powrót

Koncepcja utworzenia Funduszu Mieszkań na Wynajem

Dzisiaj na konferencji prasowej przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Finansów zaprezentowali koncepcję uruchomienia funduszu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększenie dostępności mieszkań do wynajęcia w największych miastach. Zamierzonym efektem będzie zwiększenie mobilności osób poszukujących pracy. Inicjatywa ta jest przygotowywana przez BGK w ramach programu Inwestycje Polskie.

- Chcemy, żeby Fundusz stał się katalizatorem zmian na rynku mieszkaniowym i zwiększenia znaczenia najmu. Dzięki temu, będzie mógł być efektywnym narzędziem polityki państwa wspierającym wzrost gospodarczy - powiedział Dariusz Kacprzyk, p.o. Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego w porozumieniu z Ministerstwem Finansów proponuje utworzenie funduszu inwestycyjnego (w formie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych - FIZ AN), który będzie inwestował w całe budynki z lokalami mieszkalnymi gotowymi do wynajęcia oraz wynajmowanie tych mieszkań.

Cechy Funduszu Mieszkań na Wynajem:

 • Samowystarczalność - raz zasilony środkami nie będzie wymagał dalszych dopłat przy założonej skali działalności;
 • Rynkowość - utworzony i zarządzany tak jak inne fundusze nieruchomości;
 • Pozycja negocjacyjna - jako duży inwestor instytucjonalny będzie mógł wynegocjować lepsze stawki zakupu mieszkań od deweloperów;
 • Inwestycje w całe budynki z mieszkaniami gotowymi do wynajęcia.

Celem Funduszu jest wypełnienie luki między trudno dostępnymi lokalami komunalnymi o niskich czynszach a mieszkaniami wynajmowanymi komercyjnie.

- Punktem odniesienia będzie czynsz zbliżony do poziomu dającego zwrot na poziomie 4% wartości nieruchomości. Dzięki założonej skali działania Funduszu, liczymy na możliwość zaoferowania atrakcyjnych czynszów dla osób chcących wynająć mieszkanie - powiedział Piotr Kuszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych BGK.

Struktura Funduszu będzie analogiczna do struktury funduszy komercyjnych inwestujących w nieruchomości:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki dokapitalizowaniu będzie zasilać Fundusz środkami na kolejne inwestycje i będzie otrzymywać wypracowany zysk.
 • Fundusz Mieszkaniowy będzie funduszem nieruchomości, z którego środków dokonywane będą inwestycje w nieruchomości oraz remonty posiadanych nieruchomości. Czynsze i sprzedaż nieruchomości będą dochodem funduszu. Nadzór KNF nad Funduszem i TFI, w ramach którego powstanie Fundusz, jest gwarancją funkcjonowania tego podmiotu w oparciu o najlepsze standardy rynkowe.
 • BGK utworzy spółkę mająca zarządzać aktywami Funduszu, która będzie dokonywać inwestycji oraz podpisywać umowy z najemcami w imieniu Funduszu.
 • Bezpośrednie zarządzanie nieruchomościami zostanie powierzone działającym na rynku wyspecjalizowanym podmiotom, wybranym w drodze konkursu.

Kryteria zakupu nieruchomości:

 • Fundusz mieszkaniowy będzie inwestować w całe budynki lub klatki schodowe gotowe do zasiedlenia - mieszkania muszą być wykończone i odpowiednio wyposażone (wykluczony „stan deweloperski"). Fundusz nie będzie inwestował w pojedyncze mieszkania.
 • Przy ocenie inwestycji jednym z kryteriów będzie lokalizacja budynku, dająca możliwość wynajęcia mieszkań.
 • Preferowane będą inwestycje w małe mieszkania: kawalerki, mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami.

Strategia wynajmowania mieszkań:

 • Transparentny i jednolity proces oceny najemcy.
 • Weryfikacja potencjalnego najemcy pod względem zdolności do opłacenia czynszu - mieszkania należące do FM nie powinny być substytutem lokali komunalnych i socjalnych.
 • Okresowe przeglądy umów z najemcami i stawek czynszu.
 • Stabilna i przewidywalna polityka windykacyjno-eksmisyjna, jako narzędzie zapobiegające powstawaniu zaległości czynszowych. Twarde egzekwowanie obowiązków najemcy w zakresie płacenia czynszu.
 • Standardowa umowa najmu - chcemy, by umowy najmu FM były punktem odniesienia, do którego porównywane będą inne rozwiązania.